ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299 [email protected]

จำนวนผู้เข้าขม : ตั้งแต่ 1 ต.ค 2560


พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง

ผบก.ภ.จว.แพร่


 

หน่วยงานในสังกัด

  กก.สส.ภ.จว.แพร่

  สภ.เมืองแพร่

  สภ.สูงเม่น

  สภ.เด่นชัย

  สภ.ร้องกวาง

  สภ.สอง

  สภ.หนองม่วงไข่

  สภ.ลอง

  สภ.วังชิ้น

  สภ.สรอย

  สภ.เวียงต้า

  สภ.นาพูน

  สภ.บ้านกวาง

  สภ.ห้วยม้า

  สภ.วังหงส์

  สภ.ไผ่โทน

  สภ.สะเอียบ

  สภ.ห้วยไร่

  สภ.พระธาตุช่อแฮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.แพร่ พร้อมข้าราชตำรวจ ภ.จว.แพร่ ทำบุญทอดกฐินสามัคีร่วมกับคณะศรัทธาวัดทุ่งกวาว

ณ วัดทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ ประจำปี 2562

10 พ.ย. 2562


 

 

ภ.จว.แพร่ จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2562

31 ตุลาคม 2562


 

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

เดินทางมารับตำแหน่งและประชุมมอบนโยบายปฎิบัติราชการ

2 ตุลาคม 2562


พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.แพร่ ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.แพร่

30 ก.ย. 2562


 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

 กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การรับรองสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
-ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นสถนที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
-บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
https://saranitet.police.go.th/24607

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


[email protected]  ตำรวจภูธจังหวัดแพร่

    ตำรวจภูธจังหวัดแพร่ได้เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้วย application [email protected] ของภ.จว.แพร่ ไลน์แอดนี้สามารถรับสมาชิก 50,000 คน และเป็นประโยชน์ เพราะได้รับการแจ้งทั้งข้อความอักษร เสียง ภาพ วีดีโอ โลเคชั่น โดยประชาชนทั่วไป สามารถ  [email protected] ของ ภ.จว.แพร่  ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่         280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299          Email : [email protected]

กลับขึ้นข้างบน