ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299 [email protected]

จำนวนผู้เข้าขม : ตั้งแต่ 1 ต.ค 2560


พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง

ผบก.ภ.จว.แพร่


 

หน่วยงานในสังกัด

  กก.สส.ภ.จว.แพร่

  สภ.เมืองแพร่

  สภ.สูงเม่น

  สภ.เด่นชัย

  สภ.ร้องกวาง

  สภ.สอง

  สภ.หนองม่วงไข่

  สภ.ลอง

  สภ.วังชิ้น

  สภ.สรอย

  สภ.เวียงต้า

  สภ.นาพูน

  สภ.บ้านกวาง

  สภ.ห้วยม้า

  สภ.วังหงส์

  สภ.ไผ่โทน

  สภ.สะเอียบ

  สภ.ห้วยไร่

  สภ.พระธาตุช่อแฮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.จว.แพร่ แถลงผลการระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง

2 ก.ค.63

 


 

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 3 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แพร่

30 มิ.ย. 2563

 


 


 

 พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แพร่

25 มิ.ย. 2563


พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5 พร้อมคณะกรรมการตรวจการฝึกฯ

ตรวจการฝึกและประกวดการฝึก ประจำปี 2563

ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก แยกกอเปา จว.แพร่

25 มิ.ย. 2563


 

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 2 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แพร่

23 มิ.ย. 2563


 

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

มอบถุงยังชีพ ครั้งที่ 1 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.แพร่

10 มิ.ย. 2563 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 แถลงผลการปฏิบัติ

 “ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ” ในพื้นที่ จ.แพร่

4 มิ.ย. 2563


 

"รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 26 พ.ค.2563 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 


 


 

 "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 26 พ.ค.2563 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

 


 

 โครงการ"รับอาหารฟรีครับ" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งที่ 3

19 พ.ค. 63 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสอง จ.แพร่


"รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 19 พ.ค.2563 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสอง อ.สอง จ.แพร่


 

 "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 19 พ.ค.2563 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสอง อ.สอง จ.แพร่

 


 

โครงการ"รับอาหารฟรีครับ" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งที่ 2

12 พ.ค.63


 


 "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในวันอังคารที่ 12 พ.ค.2563 ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

 


โครงการ"รับอาหารฟรีครับ" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19

5 พ.ค.63


โครงการ"รับอาหารฟรีครับ" ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่


 

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 มอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,Face shield

หน้ากากอนามัยและสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ รพ.แพร่

12 เม.ย.63


 

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3) (สส 2) แถลงผลการปฏิบัติงาน

การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลางยาบ้า 1,088,000 เม็ด

1 เม.ย.63


 

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3) (สส 2) พร้อมคณะฯ

ตรวจราชการมอบนโยบาย เพื่อติดตามการขับเคลื่อน

งานป้องกันปราบรามอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

10 มี.ค. 63


 

 พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3) (สส 2) และคณะฯ

เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.สูงเม่น จว.แพร่ จว.แพร่

24 ก.พ. 63


 

  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 และคณะ

ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.แพร่

13 ก.พ. 63


 

 พิธีปล่อยแถวระดมปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด ตามยุทธการ “ฟ้าสางที่ล้านนา”

4 ก.พ. 63


 

 พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 3) (สส 2) และ คณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5

21 ม.ค. 2563


 

 ภ.จว.แพร่ ได้จัดกำลังถวายความปลอดภัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

19 ม.ค. 2563


  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่

16 ม.ค. 2563


 พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่ ออกตรวจจุดตรวจบูรณาการในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

27 ธ.ค. 2562


 

 พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563

 


พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

มอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่

 17 .. 2562

 


ภ.จว.แพร่ พร้อมข้าราชตำรวจ ภ.จว.แพร่ ทำบุญทอดกฐินสามัคีร่วมกับคณะศรัทธาวัดทุ่งกวาว

ณ วัดทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ ประจำปี 2562

10 พ.ย. 2562


 

 

ภ.จว.แพร่ จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2562

31 ตุลาคม 2562


 

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผบก.ภ.จว.แพร่

เดินทางมารับตำแหน่งและประชุมมอบนโยบายปฎิบัติราชการ

2 ตุลาคม 2562


พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ภ.จว.แพร่ ส่งมอบหน้าที่ ผบก.ภ.จว.แพร่

30 ก.ย. 2562


 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง

ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการ

พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 2

 

 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการพร้อมรื้อถอน

 กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การรับรองสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
-ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นสถนที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
-บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
https://saranitet.police.go.th/24607

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


[email protected]  ตำรวจภูธจังหวัดแพร่

    ตำรวจภูธจังหวัดแพร่ได้เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้วย application [email protected] ของภ.จว.แพร่ ไลน์แอดนี้สามารถรับสมาชิก 50,000 คน และเป็นประโยชน์ เพราะได้รับการแจ้งทั้งข้อความอักษร เสียง ภาพ วีดีโอ โลเคชั่น โดยประชาชนทั่วไป สามารถ  [email protected] ของ ภ.จว.แพร่  ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่         280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299          Email : [email protected]

กลับขึ้นข้างบน