ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299 [email protected]

จำนวนผู้เข้าขม : ตั้งแต่ 1 ต.ค 2560


พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์

ผบก.ภ.จว.แพร่ 

หน่วยงานในสังกัด

  กก.สส.ภ.จว.แพร่

  สภ.เมืองแพร่

  สภ.สูงเม่น

  สภ.เด่นชัย

  สภ.ร้องกวาง

  สภ.สอง

  สภ.หนองม่วงไข่

  สภ.ลอง

  สภ.วังชิ้น

  สภ.สรอย

  สภ.เวียงต้า

  สภ.นาพูน

  สภ.บ้านกวาง

  สภ.ห้วยม้า

  สภ.วังหงส์

  สภ.ไผ่โทน

  สภ.สะเอียบ

  สภ.ห้วยไร่

  สภ.พระธาตุช่อแฮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ

ผลงานด่านตรวจดงยาง สภ.นาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

17 ส.ค.62


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

 12 ส.ค.62


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

28 ก.ค.62


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 26 ก.ค.62


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ แถลงข่าวผลการปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ

 19 ก.ค.62


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปล่อยแถวการระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ

 18 ก.ค.62


    ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บวชเนกขัมมะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ประจำปี2562

( 15-17 ก.ค. 62)

บวชเนกขัมมะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ประจำปี2562 วันที่ 15 ก.ค.62
บวชเนกขัมมะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ประจำปี2562 วันที่ 16 ก.ค.62
 บวชเนกขัมมะสร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ประจำปี2562 วันที่ 17 ก.ค.62

 


        การอบรมโครงการ"การใช้งานระบบ CRIMES.VPN Global Protect และระบบ Polis"

ณ ห้องประชุม ภ.จว.แพร่

(26 มิ.ย. 62)


 

        พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. ประชุมแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน กรณีหลอกลวงให้ทำนิติกรรมจำนอง และขายโฉนดที่ดิน ณ ห้องประชุม ภ.จว.แพร่

(29 พ.ค. 62)


 

        จเรตำรวจ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.แพร่

(24 พ.ค. 62)


 

        ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เปิดงาน กิจกรรมโครงการ “เพ้นท์ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

(26 พ.ค. 62)


 

        ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสืบสวน  ( 21 พ.ค. 62)


 

 


 

 
กฏหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การรับรองสถานที่ที่ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
-ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นสถนที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
-การขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
-บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
https://saranitet.police.go.th/24607

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


[email protected]  ตำรวจภูธจังหวัดแพร่

    ตำรวจภูธจังหวัดแพร่ได้เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ด้วย application [email protected] ของภ.จว.แพร่ ไลน์แอดนี้สามารถรับสมาชิก 50,000 คน และเป็นประโยชน์ เพราะได้รับการแจ้งทั้งข้อความอักษร เสียง ภาพ วีดีโอ โลเคชั่น โดยประชาชนทั่วไป สามารถ  [email protected] ของ ภ.จว.แพร่  ได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่         280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299          Email : [email protected]

กลับขึ้นข้างบน