ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054-532299

[email protected]

จำนวนผู้เข้าม : ตั้งแต่ 1 ต.ค 2560


พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี
ผบก.ภ.จว.แพร่หน่วยงานในสังกัด

  กก.สส.ภ.จว.แพร่
 
สภ.เมืองแพร่
 
สภ.สูงเม่น
 
สภ.เด่นชัย
 
สภ.ร้องกวาง
 
สภ.สอง
 
สภ.หนองม่วงไข่
 
สภ.ลอง
 
สภ.วังชิ้น
 
สภ.สรอย
 
สภ.เวียงต้า
 
สภ.นาพูน
 
สภ.บ้านกวาง
 
สภ.ห้วยม้า
 
สภ.วังหงส์
 
สภ.ไผ่โทน
 
สภ.สะเอียบ
 
สภ.ห้วยไร่
 
สภ.พระธาตุช่อแฮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

การรับแจ้งความทางออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
 


 


 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรือนแถว ครั้งที่ ๒ สภ.สูงเม่น จว.แพร่


 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรือนแถว สภ.สูงเม่น จว.แพร่


 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่


 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ สภ.เมืองแพร่ 19 พ.ค. 64


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศุนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา
ของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ขายทอดตลาดอาคารบ้านพัก รอง..สว (บ้านพักผู้กำกับการปัจจุบัน)
ของ สถานีตารวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่


ประกาศแผนจัดหาชุด ควบคุมฝูงชน


ประกาศแผนก่อสร้างเรือนแถวห้วยไร่


ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่         280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054-532299          Email : [email protected]]

กลับขึ้นด้านบน