ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : [email protected]


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กันยายน 2536

งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2563 เดือน กันยายน 2563

 งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2563 เดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2563 เดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2563 เดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2563 เดือน เมษายน 2563

งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2563 เดือน มีนาคม 2563

งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2563 เดือน มกราคม 2563

งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2563 เดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562

 


 

งบทดลองประจำปี 2562 งวดที่ 1-16

งบทดลองงวดที่ 12 ปี 2562 เดือน กันยายน 2562

งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2562 เดือน สิงหาคม 2562


งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2562 เดือน กรกฎาคม 2562


งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2562 เดือน มิถุนายน 2562


งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2562 เดือน พฤษภาคม 2562


งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2562 เดือน เมษายน 2562


งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2562 เดือน มีนาคม 2562


งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562


งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2562 เดือน มกราคม 2562


งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2562 เดือน ธันวาคม 2561


งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561


งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2562 เดือน ตุลาคม 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบบัญชีเดือนกันยายน 2561

งบทดลอง งวดที่ 12 ปี 2561เดือน กันยายน 2561

งบทดลองงวดที่ 11 ปี 2561 เดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองงวดที่ 10 ปี 2561 เดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองงวดที่ 9 ปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองงวดที่ 8 ปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองงวดที่ 7 ปี 2561 เดือน เมษายน 2561

งบทดลองงวดที่ 6 ปี 2561 เดือน มีนาคม 2561

งบทดลองงวดที่ 5 ปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองงวดที่ 4 ปี 2561 เดือน มกราคม 2561

งบทดลองงวดที่ 3 ปี 2561 เดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองงวดที่ 2 ปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองงวดที่ 1 ปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560


งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560

   


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : [email protected]