ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : tecno.phrae@gmail.com


ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

 

ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครั้งที่2 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการพร้อมรื้อถอน

 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการพร้อมรื้อถอน

 


ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการพร้อมรื้อถอน ครั้งที่ 2

 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของทางราชการพร้อมรื้อถอน

 


เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 


      เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

 


ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่       280 ม.1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 054 532299       Email : tecno.phrae@gmail.com